L’objectiu és explicar el concepte de competitivitat, conèixer els elements que la determinen. Comparar la pròpia empresa amb la competència, determinar quins són els criteris o indicadors que ajuden a les empreses a millorar aquesta competitivitat en vers el sector on treballen.

Treballem de forma pràctica i conjuntament amb el client  els indicadors que són determinants per la competitivitat de l’empresa:

  • Xifra de negoci ,cost treballadorsm, despeses de l’explotació
  • Rati de creixement del sector
  • Rendibilitat de la competència: marge, benefici
  • Procediments per estudiar al competidor
  • Fonts i recerca d’informació