Disposem de diverses plantilles elaborades en Microsoft Excel amb l’objectiu de fer més entenedora les formacions i donar eines a les persones emprenedores i empresaris per fer càlculs ràpids i simular diferents situacions.

Actualment treballem:

  • Quadre de comandament: és un aplicatiu Excel de senzilla implementació. Aquesta eina ens explica de forma gràfica la situació de l’empresa.
  • Com posar els preus del meu producte o servei.
  • Comparativa amb la competència.