Eulàlia Balañà Creació i Consolidació d’Empreses (EBCCE)

Des d’ara, EBCCE, és la persona titular d’aquesta web. Excepte indicació expressa en sentit contrari, la titularitat dels drets de la propietat intel·lectual i industrial dels continguts d’aquesta web corresponen a EBCCE.

EBCCE no garanteix que la pàgina web i el servidor estiguin lliures de virus i no es responsabilitza dels possibles danys causats per accedir a la web o per la impossibilitat d’accedir-hi.

En cap cas, EBCCE serà responsable de qualsevol mal per la pèrdua d’ús, de dades o de beneficis com a conseqüència de la visualització, utilització del programari, documents, informació o serveis, en general, disponibles en aquesta web.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL DE LA WEB

El contingut d’aquesta web (incloent, amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, tota la informació, bases de dades, imatges, dibuixos, gràfics, arxius de text, activitats, productes i serveis diversos, propis o de tercers, que s’ofereixen a través del lloc web) està protegit per la Llei de Propietat Intel·lectual.

Per tant, el seu contingut no podrà ser objecte de cap manipulació per part de l’usuari o de tercers. La distribució, modificació, transmissió, còpia o qualsevol utilització dels continguts de la web amb finalitats públiques o comercials, sense l’autorització prèvia de EBCCE, és una infracció penalitzada per la legislació vigent.

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen a la web són propietat de EBCCE o de tercers, sense que pugui entendre’s que l’ús o accés a la web i/o als serveis atribueixi a l’usuari cap dret sobre les citades marques, noms comercials i/o signes distintius.

Així mateix, els continguts són propietat intel·lectual de EBCCE o de tercers, sense que pugui entendre’s cedit a l’usuari, en virtut de l’establert en aquest Avís Legal, cap dels drets d’explotació que existeixen o puguin existir sobre aquests continguts més enllà de l’estrictament necessari per al correcte ús de la web i dels serveis prestats.

La utilització de certs serveis oferts als usuaris a través de la web es troba sotmesa a condicions particulars pròpies (des d’ara, “Condicions Particulars”) que, segons els casos, substitueixen, completen i/o modifiquen el present Avís Legal. Per tant, amb anterioritat a la utilització d’aquests serveis, l’usuari haurà de llegir atentament les corresponents Condicions Particulars.

RESPONSABILITAT DELS CONTINGUTS WEB I DE LA SEVA ACTUALITZACIÓ

És intenció d’EBCCE oferir en tot moment informació certa i actualitzada. No obstant això, aquesta informació pot tenir incorreccions tècniques o errors tipogràfics. Així, EBCCE no es responsabilitza de la veracitat de la informació continguda a la web.

EBCCE exclou qualsevol responsabilitat que pogués derivar d’un mal ús dels continguts i es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda a la web i de limitar o no permetre l’accés a aquesta informació de manera temporal o definitiva.

La informació continguda en aquestes pàgines web és la vigent en la data de la seva última actualització i ha de ser considerada com una informació orientadora per a l’usuari, relativa a les solucions i serveis i a altres informacions addicionals. L’usuari podrà sol·licitar la data d’actualització de qualsevol informació mitjançant un correu electrònic a l’adreça que té a la seva disposició a la mateixa web.

EBCCE no es responsabilitza de les possibles discrepàncies que puguin haver-hi entre la versió dels seus documents impresos i la versió electrònica que té a la seva disposició a la mateixa web.

Els continguts, activitats comercials, solucions i serveis inclosos en la web d’ EBCCE i qualsevol dels connexos o vinculats al mateix estan dirigits a consumidors residents a Espanya, de manera que en qualsevol cas serà d’aplicació la Legislació Espanyola, essent competents els Tribunals Espanyols.

EBCCE exclou qualsevol responsabilitat que pogués derivar d’informació no continguda en aquestes pàgines web i, per tant, no elaborada per EBCCE o no publicada amb el seu nom. Així mateix, exclou especialment la responsabilitat sobre la informació continguda en pàgines web de tercers connectats mitjançant enllaços (links) a les pàgines de EBCCE

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

En compliment del que estableix l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (d’ara endavant, LOPD), EBCCE, l’informa que les dades de caràcter personal que ens ha proporcionat mitjançant l’ompliment de qualsevol formulari de registre electrònic que apareix al nostre lloc web, com també aquelles dades a les quals EBCCE accedeixi com a conseqüència de la seva navegació, consulta, sol·licitud o contractació de qualsevol servei o producte, o de qualsevol transacció o operació realitzada a través del lloc web de EBCCE seran recollides en un fitxer el responsable del qual és EBCCE.

Les finalitats de la recollida de les seves dades personals són les que s’indiquin particularment en cada una de les pàgines en què aparegui el formulari de registre electrònic corresponent o el correu electrònic al qual cal adreçar-se per poder complir la sol·licitud que vostè hagi requerit. Amb caràcter general, les dades personals que ens proporcioni seran utilitzades per atendre les seves sol·licituds d’informació, com també per informar-lo sobre noves activitats, productes i serveis de EBCCE.

A l’efecte del que preveuen els articles 11 i 34.e de la LOPD, consent expressament que les seves dades puguin ser comunicades a empreses amb les quals EBCCE pugui tenir acords de col·laboració, tant nacional com internacional. En aquest cas, es tracta d’una cessió a tercers que col·laborin directament o indirectament en la nostra activitat o la intervenció dels quals possibiliti optimitzar la nostra relació comercial amb vostè.

Mitjançant l’acceptació del que s’estableix en aquest avís legal, consent expressament la utilització de les seves dades, de conformitat amb el que disposa l’article 27 de la LOPD, relatiu a la comunicació de la primera cessió de dades.

El consentiment per a la comunicació de dades de caràcter personal és revocable en qualsevol moment, tot i que no tindrà efectes retroactius, conforme al que disposen els articles 6 i 11 de la LOPD. Si en completar les seves dades en el formulari corresponent ha manifestat la seva voluntat de rebre informació per correu electrònic, també consent que li enviem comunicacions comercials per via electrònica, d’acord amb el que exigeix la Llei de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic.

Si ho vol, pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades personals, en els termes i les condicions que es preveuen a la mateixa LOPD, adreçant-se a la nostra seu social (EBCCE c/Mallorca, 93 Barcelona 08029) o contactant amb nosaltres per correu electrònic a eb@ebcce.com.

En cas que ens faciliti dades de caràcter personal de terceres persones, en compliment del que estableix la LOPD, vostè declara que disposa del consentiment exprés de l’afectat per a la cessió de les seves dades, com també que ha estat informat amb caràcter previ de la procedència d’aquestes dades, de l’existència i la finalitat del fitxer on s’inclouen, dels destinataris d’aquesta informació, de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició i, també, de les dades identificatives d’EBCCE, en els termes i les condicions que es deriven d’aquest avís legal.

EBCCE es compromet a tractar de manera absolutament confidencial les seves dades de caràcter personal i a fer-ne ús exclusivament per a les finalitats indicades. EBCCE l’informa que té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzativa necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades de caràcter personal i n’evitin l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposades, bé provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural. Tot això de conformitat amb el que preveuen l’article 9 de la LOPD i el Reial decret 1720/ 2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.